Ny innpakning – historie tilbake til 1958


Svenil Skilt & Dekor er et ungt firma, men samtidig et av landets eldste skiltfirma. Hvordan? Historien er som følger: Svenil Plastic ble stiftet av Sverre Nilsen som enkeltmannsforetak i 1958. Det ble etablert relasjoner til næringslivet i Trondheim som leverandør av skilt. I 1974 begynte Sverres yngste sønn, Arve Nilsen, å jobbe sammen med sin far i kjelleren i Sjetnemarka, hvor produksjonen den gang befant seg. Svenil Plastic opplevde medgang, og i 1977 ble også hans eldste sønn, Svein Harald Nilsen, med på laget. De to sønnene overtok i 1977 ansvaret for driften av foretaket. Grunnet vekst ble nye og større lokaler nødvendig, og i 1983 ble produksjonen flyttet til Flatåsen. I 1986 ble foretaket omgjort til aksjeselskap, med Svein som daglig leder, og byttet samtidig navn til Svenil AS. Bedriften økte sakte men sikkert i omfang og ekspanderte etterhvert til å bli leverandør til større deler av landet. Levering til landsdekkende kjeder ble snart en realitet og det ble etablert avtaler med store norske kjeder innen varehandel- og byggevarenæringen, blant disse; Coop, Bunnpris og Bygger’n. Svenil har gjennom flere år hatt ansvar for både prosjektering, produksjon og gjennomføring av større omprofileringsjobber.

Bedriften har siden 1994 vært lokalisert på Heimdal, en knapp mil sør for Trondheim. I perioden fra 2013 – 2017 var Svenil AS fusjonert med en annen bedrift som hadde sitt virke i relatert bransje. Så skrur vi tiden tilbake til april 2016, på dette tidspunktet valgte to av selgerne, Geir Olsen og Christian Skare, å bryte med den fusjonerte bedriften for å satse på egen hånd med skiltproduksjon i lokaler på Heimdal. Firmaet fikk navnet Spekter Skilt. Bakgrunnen til Geir og Christian er fra Svenil AS. Geir har jobbet i Svenil i over 25 år, og har hatt ansvar for flere av de store kundene som Svenil har hatt gjennom årene. Få i bransjen har mer erfaring med store skiltprosjekter enn Geir Olsen. Christian Skare er svigersønn av Svein Nilsen, og den som bidrar til å «rettferdiggjøre» navneendringen som nå skjer i 2017 – Spekter endrer navn til Svenil Skilt & Dekor! De involverte ser verdien i å videreføre navnet Svenil; ett navn som både kunder og bransjen kjenner til. Dette med bakgrunn i at bedriften gjennom mange tiår har vært én kvalitetsleverandør av skilt og dekor over hele landet.

Samtlige av dagens medarbeidere har en relasjon til «gamle» Svenil; alle som én har jobbet her på tidligere tidspunkt. Det er derfor vi innledningsvis sier at Svenil Skilt & Dekor i dag er landets yngste skiltfirma, men samtidig ett av landets eldste! Her ligger det mye erfaring og kompetanse som blir brukt hver eneste dag i prosjektering, produksjon og i møte med våre kunder.

Vi ønsker gamle og nye kunder velkommen til å ta del i fortsettelsen sammen med oss!